Narodne zagonetke

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Barka

3 0
Podeli zagonetku:

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor