Narodne zagonetke

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Barka

2 0
Podeli zagonetku:

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Odgovor

U našega ćaće okićene gaće.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor