Narodne zagonetke

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Barka

2 0
Podeli zagonetku:

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Krvav đeko iz pećine bleji.

Odgovor

Ivan i Aleksa su sportski reporteri koji su se upravo vratili sa takmičenja u karateu na kome su učestvovali Luka, Radovan i Jovan.

U Ivanovom izveštaju piše da je Luka bio prvi, a Radovan drugi.

Aleksin izveštaj kaže da je Jovan bio prvi, a Luka drugi.

Ako znamo da ni Ivanov ni Aleksin izveštaj nije tačan, ali da su i Ivan i Aleksa pogodili jednu i promašili jednu poziciju u plasmanu, koji je tačan plasman takmičara?

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Ćićer poje pod lopuh, ćićerica dohodi, mrvice mu donosi.

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor