Narodne zagonetke

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Barka

2 0
Podeli zagonetku:

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

Igra mlada oko Tabor-grada, da izigra Čokoriju kneza.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Navrh glave oko.

Odgovor