Narodne zagonetke

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Novorođenče

1 0
Podeli zagonetku:

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Dva brata i dvije seje kolo vode: jedan brat nas cvijećem posiplje, drugi brat nas žitom obasiplje; prva seja vino toči, druga seja vodu lijeva.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor