Narodne zagonetke

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Novorođenče

1 0
Podeli zagonetku:

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Uvek ječi, a bolesno nije.

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Leti bežiš od njega, zimi trčiš ka njemu.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Na stolu je 27 teniskih loptica. Jedna loptica je teža od ostalih. Iz koliko najmanje pokušaja pomoću terazija možeš utvrditi koja je loptica teža od ostalih?

Odgovor

Mala usta ima, ali može mnogo da popije.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor