Narodne zagonetke

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Novorođenče

1 0
Podeli zagonetku:

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Zacili, zamili, učini selo veselo.

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Iziđe vila iz cerovika, i prosu bezbroj zlatnika.

Odgovor