Narodne zagonetke

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Pas

0 0
Podeli zagonetku:

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Bela kula bez prozora.

Odgovor

Beo konj, zelen rep.

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Dovuče se šigo-migo, za njim brkov sitno-hitro; da ne bi babine rupe, upade u brkove ruke.

Odgovor

Trkom trči šarka preko polja žarka, drvena repa, gvozdena kljuna.

Odgovor