Narodne zagonetke

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Pas

0 0
Podeli zagonetku:

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

U bunaru vatra gori.

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Odgovor

Useo vrabac mečku.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor