Narodne zagonetke

Bez ivera na vodi ćuprija.

Led

12 3
Podeli zagonetku:

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor