Narodne zagonetke

Zaklato, odrto, ide kući pevajući.

Gajde

0 0
Podeli zagonetku:

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Zobah zopcu od mora do Stambola, nit je mogoh pozobati, niti kome ostaviti.

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

Ćićer poje pod lopuh, ćićerica dohodi, mrvice mu donosi.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor

Živ jarac živodarac, živ drt neodrt, živ klat nezaklat, živ pečen neispečen, živ jeden neizeden.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor