Narodne zagonetke

Zaklato, odrto, ide kući pevajući.

Gajde

0 0
Podeli zagonetku:

Bradu nosi – vetar nije, torbu ima – prosjak nije, rupu traži – miš nije.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Danju klanja, noću zvezde broji.

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Krvav đeko iz pećine bleji.

Odgovor

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor