Narodne zagonetke

Žuto, savijeno, u meso ubodeno; svrbi i boli, i opet kaže: nek stoji.

Minđuše

0 0
Podeli zagonetku:

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor

Bela se rodi, zelena odraste, crvena umre.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor