Narodne zagonetke

Žutonja liže galonju.

Plamen oko kotla

0 0
Podeli zagonetku:

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Iza gore vila graje, nosi vijenac oko glave.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Lončić, tarančić, nit se kuva, niti vri, ceo svet othrani.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Zašto mi to zašto: ono na ono; ono u ono; ono kroz ono; ono pod ono.

Odgovor

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor