Narodne zagonetke

Živo crno, mrtvo crveno.

Rak

0 0
Podeli zagonetku:

Beo konj, zelen rep.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

Dolete vrana u selo iz luga, te požnje srpom brata i druga.

Odgovor

Zlatan golub pod zemljom gukće, raduju mu se sva čeljad iz kuće.

Odgovor

Jedno vrelo na četvoro se razlijeva.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Dva brata kolo vode, dvije seje uz njih hode.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor