Narodne zagonetke

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Pile u jajetu

1 0
Podeli zagonetku:

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Grbavo prase sve polje popase.

Odgovor

Danju gospođa, noću sluškinja.

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Gvozden vo, a drveni rogovi.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor