Narodne zagonetke

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Pile u jajetu

0 0
Podeli zagonetku:

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Imam jedno lepo devojče, svi je ljube, i ja je ljubim.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Odgovor

Jedna truba platna celu zemlju pokriva.

Odgovor

Zimi me grliš, a leti ne mariš za me.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Zeleno se rodi, brkato uzraste, sakato umre.

Odgovor