Narodne zagonetke

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Jaje

1 0
Podeli zagonetku:

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Duše nema, duše nosi.

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Ja imadoh crne goste; dođoše mi u ljeto, a odoše u zimu.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Odgovor

Mrtvi nosi živoga preko polja nepočin-polja; ne počinuo dok ne pogodiš.

Odgovor