Narodne zagonetke

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Jaje

1 0
Podeli zagonetku:

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Crno uže po zemlji puže.

Odgovor

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

U repu mu pamet.

Odgovor

Lončić, tarančić, nit se kuva, niti vri, ceo svet othrani.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor