Narodne zagonetke

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Opanci

0 0
Podeli zagonetku:

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Ko je razbio prozor?

Petoro dece se igralo loptom i neko od njih je razbio prozor. Kada su ih roditelji pitali ko je to uradio, svako dete je izjavilo 3 stvari, od kojih su dve istinite i jedna lažna. Ovo su njihove izjave:

Jovan:

Ja nisam razbio prozor. Sanja će vam reći ko je razbio prozor. Neko od nas je u velikoj nevolji.

Marko:

Jelena je razbila prozor. Ja nisam razbio prozor. Ja čak i ne volim da se igram loptom.

Veljko:

Ja nisam razbio prozor. Jelena i ja smo dobri drugari. Sanja ne zna ko je razbio prozor.

Jelena:

Marko laže da sam ja razbila prozor. Prvi put vidim Veljka u životu. Nikada nisam razbila prozor u životu.

Sanja:

Videla sam kako Jelena razbija prozor. Ja nisam razbila prozor. Hoću kući.

 

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Duše nema, duše nosi.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Iva se vozi na tankoj lozi, sam se Bog čudi kako s’ Iva vozi na tankoj lozi.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Četvorica živa jednog mrtvog vuku; on se krije i u zemlju rije.

Odgovor