Narodne zagonetke

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Kožna obuća

0 0
Podeli zagonetku:

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Šupalj delija u strani šišti.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

Zubi gvozdeni, srce prteno, a telo drveno.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Pogodi sledeće slovo u ovom nizu: PSSU

Odgovor