Narodne zagonetke

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Kožna obuća

0 0
Podeli zagonetku:

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Divlje i pitomo, bolje se paze nego brat i sestra.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Jaše rod na nerodu i traži nenikli.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Begovo vino i kadijino vino u jednu bačvu stalo, a nije se pomešalo.

Odgovor