Narodne zagonetke

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odjek

0 0
Podeli zagonetku:

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

Jaše rod na nerodu i traži nenikli.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor