Narodne zagonetke

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Čovek

0 0
Podeli zagonetku:

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Kad me u glavu udariše, rep mi zabiše; đe me zabiše, tu i ostaviše.

Odgovor

Kućica u gorici, na jednoj nožici.

Odgovor