Narodne zagonetke

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Matica, trut i pčele

1 0
Podeli zagonetku:

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Kad naša odiva porodi sina, zapjeva veselo, začu je sve selo.

Odgovor

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Koji je sledeći broj u nizu?

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor

Česta gora čestana, pod čestanom poljana, pod poljanom dva vira, pod dva vira otkosje, pod otkosjem sipilo, pod sipilom jamilo, pod jamilom gledilo.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Jedna hala samo jednu kost ima.

Odgovor