Narodne zagonetke

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Matica, trut i pčele

1 0
Podeli zagonetku:

Vanja ima 6 pari crnih rukavica i 6 pari braon rukavica u fioci. Ako je Vanja u potpunom mraku, i želi da izvuče par rukavica iste boje (levu i desnu), iz koliko pokušaja (koliko izvučenih rukavica) će to moći da uradi?

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Sto oka vode, sto oka soli, to varivo ne može da osoli.

Odgovor

Uvek ječi, a bolesno nije.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Dva brata i dvije seje kolo vode: jedan brat nas cvijećem posiplje, drugi brat nas žitom obasiplje; prva seja vino toči, druga seja vodu lijeva.

Odgovor

Ujak ujnu giliče, ujna mu se primiče.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor