Narodne zagonetke

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Matica, trut i pčele

1 0
Podeli zagonetku:

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Ja sam oko bez okca i zaklopca, bez mene je tama po svim sobama.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

U našega ćaće okićene gaće.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Crven ćaća u hrastovih gaća.

Odgovor