Narodne zagonetke

Duše nema, duše nosi.

Lađa

0 0
Podeli zagonetku:

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor

Uveče zlatno proso prosu, a ujutro sve pokupi.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Zaklah vola rebronju, sva mu rebra pojedoh, jedno rebro ostavih – dogodine biće vo.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Čam čami na čamnim vratima, mrtve gleda, žive čeka.

Odgovor