Narodne zagonetke

Duše nema, duše nosi.

Lađa

0 0
Podeli zagonetku:

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Begovo vino i kadijino vino u jednu bačvu stalo, a nije se pomešalo.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Zlatan golub pod zemljom gukće, raduju mu se sva čeljad iz kuće.

Odgovor

Beo pas na kući leži.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

U meni i u gori jedno ime.

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Gde naš crvenko leži, onde nikad trava ne niče.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor