Narodne zagonetke

Duše nema, duše nosi.

Lađa

2 1
Podeli zagonetku:

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Jedan šućur u dolini sjedi; što god ljudi steknu, to sve njemu snesu; što on od njih primi, to im sve povrati.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Za stolom sede 2 majke, 2 ćerke, 1 baka i 1 unuka. Koliko je osoba za stolom?

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor