Narodne zagonetke

Duše nema, duše nosi.

Lađa

0 0
Podeli zagonetku:

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Zec more preskoči, a šapice ne umoči.

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor

Jaše rod na nerodu i traži nenikli.

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

Leti bežiš od njega, zimi trčiš ka njemu.

Odgovor