Narodne zagonetke

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Sat

1 1
Podeli zagonetku:

Šest nogu, a dve glave.

Odgovor

Duše nema, duše nosi.

Odgovor

Kućica u gorici, na jednoj nožici.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Iva se vozi na tankoj lozi, sam se Bog čudi kako s’ Iva vozi na tankoj lozi.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Svrbi i boli ali cura to voli. Šta je to?

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor