Narodne zagonetke

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Sat

0 0
Podeli zagonetku:

Iz mene niklo, u tebe uprlo.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Dođe baba usred luga, sa šezdeset i tri zuba, i obori četiri duba.

Odgovor

Usred mora oganj gori.

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Šaren šiba po dubima, nosi smrcu u zubima.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Odgovor