Narodne zagonetke

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Sat

1 1
Podeli zagonetku:

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Iva se vozi na tankoj lozi, sam se Bog čudi kako s’ Iva vozi na tankoj lozi.

Odgovor

Veži ga – ide, odveži ga – ne ide.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor