Narodne zagonetke

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Sat

0 0
Podeli zagonetku:

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Dudulija svira, tankosava igra, sva se gora ljulja.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Majstorija se vidi, a majstor se ne vidi.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Jedan lije, drugi pije, treći raste.

Odgovor

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Odgovor

Šavrdalo šavrda, po gori, po doli, dvojica ga teraju, a dvojica čekaju.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor