Narodne zagonetke

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Dubak

1 0
Podeli zagonetku:

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

U bunaru vatra gori.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor