Narodne zagonetke

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Kupina

0 0
Podeli zagonetku:

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

Gvozden vo, a drveni rogovi.

Odgovor

Ćoravi vide zeca, kljasti ga uhvati, a goli ga sakri i kući donese.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Grbavo prase sve polje popase.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Lončić, tarančić, nit se kuva, niti vri, ceo svet othrani.

Odgovor

Dovuče se šigo-migo, za njim brkov sitno-hitro; da ne bi babine rupe, upade u brkove ruke.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor