Narodne zagonetke

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Kupina

0 0
Podeli zagonetku:

Dođe baba usred luga, sa šezdeset i tri zuba, i obori četiri duba.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor