Narodne zagonetke

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Kupina

0 0
Podeli zagonetku:

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Četvorica živa jednog mrtvog vuku; on se krije i u zemlju rije.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Devojka nosi sto košulja, dunu vetar – gola stražnjica.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Car večera, buzdovan mu igra.

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Zimi puno, leti prazno.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor