Narodne zagonetke

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Kupina

0 0
Podeli zagonetku:

Imam jedno lepo devojče, svi je ljube, i ja je ljubim.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Švićko tera niz prisoje svinje.

Odgovor

Šaren šiba po dubima, nosi smrcu u zubima.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor