Narodne zagonetke

Druge zove, sebe ne čuje.

Zvono

0 0
Podeli zagonetku:

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor