Narodne zagonetke

Druge zove, sebe ne čuje.

Zvono

18 6
Podeli zagonetku:

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor

Uđe golo u rutavo.

Odgovor

Dve glave i dve duše dve noge nose.

Odgovor

U meni i u gori jedno ime.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Iza gore vila graje, nosi vijenac oko glave.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Šušter gušter na vrh kuće gaće veže.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Šareno štapče kroz plot promače.

Odgovor