Narodne zagonetke

Drven trbuh, kožna leđa, dlakama govori.

Gusle

0 0
Podeli zagonetku:

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

Iziđe dika iz t’mnika, pa ponese tri zlatna ručnika.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Navrh glave oko.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor