Narodne zagonetke

Drvena rebra, a prteno srce.

Sanduk s haljinama

0 1
Podeli zagonetku:

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Ivan i Aleksa su sportski reporteri koji su se upravo vratili sa takmičenja u karateu na kome su učestvovali Luka, Radovan i Jovan.

U Ivanovom izveštaju piše da je Luka bio prvi, a Radovan drugi.

Aleksin izveštaj kaže da je Jovan bio prvi, a Luka drugi.

Ako znamo da ni Ivanov ni Aleksin izveštaj nije tačan, ali da su i Ivan i Aleksa pogodili jednu i promašili jednu poziciju u plasmanu, koji je tačan plasman takmičara?

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Sto oka vode, sto oka soli, to varivo ne može da osoli.

Odgovor

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Odgovor

Zaklah vola rebronju, sva mu rebra pojedoh, jedno rebro ostavih – dogodine biće vo.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor