Narodne zagonetke

Drvena rebra, a prteno srce.

Sanduk s haljinama

0 0
Podeli zagonetku:

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Uđe golo u rutavo.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor