Narodne zagonetke

Drvena mati, železna deca.

Drljača

0 0
Podeli zagonetku:

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Zimi me grliš, a leti ne mariš za me.

Odgovor