Narodne zagonetke

Begovo vino i kadijino vino u jednu bačvu stalo, a nije se pomešalo.

Belance i žumance u jajetu

2 0
Podeli zagonetku:

Šurilo, purilo, šumeralo i oralo, desili, pisili, šala pop, na te lop.

Odgovor

Jedan lije, drugi pije, treći raste.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor

U repu mu pamet.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Pogodi sledeće slovo u ovom nizu: PSSU

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Krvav đeko iz pećine bleji.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor