Narodne zagonetke

Dole pasja šapa, na vrh đavolji perčin, a u sredi božji blagoslov.

Kukuruz

0 0
Podeli zagonetku:

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Danju gospođa, noću sluškinja.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor