Narodne zagonetke

Dolete vrana u selo iz luga, te požnje srpom brata i druga.

Kuga (čuma)

0 0
Podeli zagonetku:

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor