Narodne zagonetke

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Buva

0 0
Podeli zagonetku:

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Mala usta ima, ali može mnogo da popije.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor