Narodne zagonetke

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Buva

0 0
Podeli zagonetku:

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

Dva brata kolo vode, dvije seje uz njih hode.

Odgovor

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor