Narodne zagonetke

Dovuče se šigo-migo, za njim brkov sitno-hitro; da ne bi babine rupe, upade u brkove ruke.

Miš i mačka

0 1
Podeli zagonetku:

Krivo drvo zemlju drži.

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

Česta gora čestana, pod čestanom poljana, pod poljanom dva vira, pod dva vira otkosje, pod otkosjem sipilo, pod sipilom jamilo, pod jamilom gledilo.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor