Narodne zagonetke

Deca trče, a otac se još nije rodio.

Dim i vatra

1 0
Podeli zagonetku:

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

K soli ide, soli neće; k vodi ide, vode neće.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor