Narodne zagonetke

Deca trče, a otac se još nije rodio.

Dim i vatra

0 0
Podeli zagonetku:

Ćićer poje pod lopuh, ćićerica dohodi, mrvice mu donosi.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor