Narodne zagonetke

Deca trče, a otac se još nije rodio.

Dim i vatra

0 0
Podeli zagonetku:

Brat i ja uvek idemo zajedno, iako smo veoma različiti. Njega čuješ, ali mene ne. Mene vidiš, ali njega ne. Ko smo mi?

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

Krvav đeko iz pećine bleji.

Odgovor

U našega ćaće okićene gaće.

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor