Narodne zagonetke

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Žrvanj

0 0
Podeli zagonetku:

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Jedno ime i u gori i u vodi.

Odgovor

Vodom ide, ne bućka; gorom ide, ne šuška.

Odgovor

Pogodi sledeće slovo u ovom nizu: PSSU

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Zaklato, odrto, ide kući pevajući.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor