Narodne zagonetke

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Žrvanj

0 0
Podeli zagonetku:

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

U repu mu pamet.

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Odgovor