Narodne zagonetke

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Pčela

1 0
Podeli zagonetku:

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Malečko je, crno je, ujkom te zove, a krv ti pije.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Zaklato, odrto, ide kući pevajući.

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Gde nam je vranac lane ležao, i danas mu se mesto poznaje.

Odgovor

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Odgovor