Narodne zagonetke

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Mlaćenje voća

0 1
Podeli zagonetku:

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Žuto, savijeno, u meso ubodeno; svrbi i boli, i opet kaže: nek stoji.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Iza gore vila graje, nosi vijenac oko glave.

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor

Zvrnda zvrnda preko devet brda.

Odgovor