Narodne zagonetke

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Mazga

4 0
Podeli zagonetku:

Veži ga – ide, odveži ga – ne ide.

Odgovor

Zacili, zamili, učini selo veselo.

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Masno je – maslo nije, zeleno je – žuč nije, slatko je – med nije, gorko je – pelin nije.

Odgovor

U našega tatice vrlo malo bradice i to na vrh stražnjice.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Jovan je prekjuče imao 17 godina, a sledeće godine će imati 20. Kako je to moguće?

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor