Narodne zagonetke

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Mazga

1 0
Podeli zagonetku:

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Kriv delija u strani stenje.

Odgovor

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Odgovor