Narodne zagonetke

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Mazga

1 0
Podeli zagonetku:

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Devojka nosi sto košulja, dunu vetar – gola stražnjica.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor