Narodne zagonetke

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Petao

0 0
Podeli zagonetku:

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Tanko kao žica, vitko kao zmija, puca kao puška, grize kao pas.

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Zeleno se rodi, brkato uzraste, sakato umre.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor