Narodne zagonetke

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Petao

0 0
Podeli zagonetku:

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Odgovor

Danju klanja, noću zvezde broji.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Deca trče, a otac se još nije rodio.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Iz mene niklo, u tebe uprlo.

Odgovor