Narodne zagonetke

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Petao

0 0
Podeli zagonetku:

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Veži ga – ide, odveži ga – ne ide.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Ja udarih gvozdenim maljem u Kamen-grad, iz njega skoči Devenduka kralj i primi se u Mekiš-grad.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor