Narodne zagonetke

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Petao

0 0
Podeli zagonetku:

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

Iza gore vila graje, nosi vijenac oko glave.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Trkom trči šarka preko polja žarka, drvena repa, gvozdena kljuna.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor