Narodne zagonetke

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Petao

1 0
Podeli zagonetku:

Brat i ja uvek idemo zajedno, iako smo veoma različiti. Njega čuješ, ali mene ne. Mene vidiš, ali njega ne. Ko smo mi?

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

U bunaru vatra gori.

Odgovor

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor