Narodne zagonetke

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Petao

0 0
Podeli zagonetku:

Danju gospođa, noću sluškinja.

Odgovor

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Ujak ujnu giliče, ujna mu se primiče.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Mala usta ima, ali može mnogo da popije.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor