Narodne zagonetke

Devojka nosi sto košulja, dunu vetar – gola stražnjica.

Kokoška

0 0
Podeli zagonetku:

U našega ćaće devetoro braće.

Odgovor

U našega tatice vrlo malo bradice i to na vrh stražnjice.

Odgovor

Stari Arapin je želeo da ostavi svoje bogatstvo jednom od dvojice sinova. Predložio je da se trkaju kamilama, a da vlasnik kamile koja poslednja stigne na cilj osvoji bogatstvo. Dva brata su danima lutala po pustinji ne želeći da stignu prvi, jer ko stigne prvi ostaje bez ičega. Pošto je ovo moglo da traje u nedogled, a sinovi su bili gladni i žedni u pustinji, upitali su mudrog čoveka za savet. Kada im je dao savet, skočili su na kamile i silovitom brzinom se uputili ka cilju. Šta im je mudri čovek rekao?

Odgovor

Malečko je, crno je, ujkom te zove, a krv ti pije.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Odgovor

Dva brata kolo vode, dvije seje uz njih hode.

Odgovor

Gvozden vo, a drveni rogovi.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor