Narodne zagonetke

Devet braće, a jedne gaće.

Češnjevi belog luka

1 0
Podeli zagonetku:

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

Krivo drvo zemlju drži.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Leti bežiš od njega, zimi trčiš ka njemu.

Odgovor