Narodne zagonetke

Devet braće, a jedne gaće.

Češnjevi belog luka

0 0
Podeli zagonetku:

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

U našega ćaće okićene gaće.

Odgovor

Žuto, savijeno, u meso ubodeno; svrbi i boli, i opet kaže: nek stoji.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Trkom trči šarka preko polja žarka, drvena repa, gvozdena kljuna.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor