Narodne zagonetke

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Pas i mačka

0 0
Podeli zagonetku:

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata.

Odgovor

Doleteše ptice bez perja, padoše na drvo bez lišća; dolete momče bez usta, pojede ptice bez perja.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor