Narodne zagonetke

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Oči i trepavice

0 0
Podeli zagonetku:

Galonja ulježe, rogovi ne mogoše.

Odgovor

Leti bežiš od njega, zimi trčiš ka njemu.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor

Druge zove, sebe ne čuje.

Odgovor

Tanko kao žica, vitko kao zmija, puca kao puška, grize kao pas.

Odgovor

Na stolu je 27 teniskih loptica. Jedna loptica je teža od ostalih. Iz koliko najmanje pokušaja pomoću terazija možeš utvrditi koja je loptica teža od ostalih?

Odgovor

Žutonja liže galonju.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Crno uže po zemlji puže.

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor