Narodne zagonetke

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Oči i trepavice

0 0
Podeli zagonetku:

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Ja imam jednu ponjavu, svi svit pokrije, samo more ne more.

Odgovor

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Odgovor

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Iziđe dika iz t’mnika, pa ponese tri zlatna ručnika.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Drven trbuh, kožna leđa, dlakama govori.

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor