Narodne zagonetke

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Oči i trepavice

0 0
Podeli zagonetku:

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Trkom trči šarka preko polja žarka, drvena repa, gvozdena kljuna.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Zacili, zamili, učini selo veselo.

Odgovor

Ja sam oko bez okca i zaklopca, bez mene je tama po svim sobama.

Odgovor

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Šareno štapče kroz plot promače.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor