Narodne zagonetke

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Oči i trepavice

0 0
Podeli zagonetku:

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Zeleno se rodi, brkato uzraste, sakato umre.

Odgovor

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

Igra mlada oko Tabor-grada, da izigra Čokoriju kneza.

Odgovor

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Zmija šiče kroz šibljiče, za njom se meće junačko pleće.

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Odgovor