Matematičke zagonetke

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

40

3 1
Podeli zagonetku:

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor

Uđe golo u rutavo.

Odgovor

Beža beži, preža preži; skoči preža te uhvati bežu.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

Ana i Marija su igrale tenis. Opklada za svaki meč je bila 100 dinara. Ana je pobedila tri puta, ali je Marija na kraju dobila 500 dinara. Koliko mečeva  su devojke odigrale?

Odgovor

Ja imadoh crne goste; dođoše mi u ljeto, a odoše u zimu.

Odgovor