Matematičke zagonetke

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

40

6 2
Podeli zagonetku:

Jedna hala samo jednu kost ima.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Dva lončića, četiri zaklopčića.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

Hitro momče kroz goru prođe, teško onom do koga dođe.

Odgovor

Beža beži, preža preži; skoči preža te uhvati bežu.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Majstorija se vidi, a majstor se ne vidi.

Odgovor

Ana i Marija su igrale tenis. Opklada za svaki meč je bila 100 dinara. Ana je pobedila tri puta, ali je Marija na kraju dobila 500 dinara. Koliko mečeva  su devojke odigrale?

Odgovor