Matematičke zagonetke

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

40

8 3
Podeli zagonetku:

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor