Matematičke zagonetke

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

40

2 1
Podeli zagonetku:

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor

Sto oka vode, sto oka soli, to varivo ne može da osoli.

Odgovor

Usred sobe razapet vuk.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Ćićer poje pod lopuh, ćićerica dohodi, mrvice mu donosi.

Odgovor