Matematičke zagonetke

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

40

6 1
Podeli zagonetku:

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Trkom trči šarka preko polja žarka, drvena repa, gvozdena kljuna.

Odgovor

Zaklah vola rebronju, sva mu rebra pojedoh, jedno rebro ostavih – dogodine biće vo.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Šurilo, purilo, šumeralo i oralo, desili, pisili, šala pop, na te lop.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Jedna truba platna celu zemlju pokriva.

Odgovor

Bele koke ispod strehe vire.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor