Narodne zagonetke

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Am

0 0
Podeli zagonetku:

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Beo pas na kući leži.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Šaren šiba po dubima, nosi smrcu u zubima.

Odgovor

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor