Narodne zagonetke

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Am

0 0
Podeli zagonetku:

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Car posla carici u tisovoj kablici dvanaest zlatnih jabuka. U svakoj jabuci po četiri kruške, u svakoj kruški po sedam semenki.

Odgovor

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Odgovor

Tanko kao žica, vitko kao zmija, puca kao puška, grize kao pas.

Odgovor

Bele čele na tle sele, oganj pade, njih nestade.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor