Narodne zagonetke

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Am

0 0
Podeli zagonetku:

Za stolom sede 2 majke, 2 ćerke, 1 baka i 1 unuka. Koliko je osoba za stolom?

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Zelena košara, crna goveda, gvozden ključ koji otključava.

Odgovor

Jedna truba platna celu zemlju pokriva.

Odgovor

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor