Narodne zagonetke

Dve glave i dve duše dve noge nose.

Trudna žena

1 0
Podeli zagonetku:

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Jedno vrelo na četvoro se razlijeva.

Odgovor

Beo konj, zelen rep.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Imam jedno lepo devojče, svi je ljube, i ja je ljubim.

Odgovor