Narodne zagonetke

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Konj i konjanik

2 0
Podeli zagonetku:

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

U repu mu pamet.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

U bunaru vatra gori.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor