Narodne zagonetke

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Konj i konjanik

1 0
Podeli zagonetku:

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Ja sam oko bez okca i zaklopca, bez mene je tama po svim sobama.

Odgovor

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor