Narodne zagonetke

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Konj i konjanik

1 0
Podeli zagonetku:

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Bezubo prase junačku glavu popase.

Odgovor

Šareno štapče kroz plot promače.

Odgovor

Dva lončića, četiri zaklopčića.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor