Narodne zagonetke

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Očni kapci i trepavice

1 0
Podeli zagonetku:

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Odgovor

Dve glave i dve duše dve noge nose.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Vodom ide, ne bućka; gorom ide, ne šuška.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Bela se rodi, zelena odraste, crvena umre.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Bele čele na tle sele, oganj pade, njih nestade.

Odgovor