Narodne zagonetke

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Očni kapci i trepavice

0 0
Podeli zagonetku:

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Četiri brata kuću grade, ali bez petog ne mogu da je načine.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor

Ja sam oko bez okca i zaklopca, bez mene je tama po svim sobama.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

Masno je – maslo nije, zeleno je – žuč nije, slatko je – med nije, gorko je – pelin nije.

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor