Narodne zagonetke

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Očni kapci i trepavice

0 0
Podeli zagonetku:

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Crno uže po zemlji puže.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Dvoje ljudi je rođeno istog trenutka, ali imaju različite rođendane.

Kako je to moguće?

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor