Narodne zagonetke

Dva podruma, jedan direk.

Nos

0 0
Podeli zagonetku:

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Beža beži, preža preži; skoči preža te uhvati bežu.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Zašto ptice lete na jug kada je jesen?

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor