Narodne zagonetke

Dva podruma, jedan direk.

Nos

0 0
Podeli zagonetku:

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor