Narodne zagonetke

Dva podruma, jedan direk.

Nos

0 0
Podeli zagonetku:

Zeleno se rodi, brkato uzraste, sakato umre.

Odgovor

Zobah zopcu od mora do Stambola, nit je mogoh pozobati, niti kome ostaviti.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Ivan i Aleksa su sportski reporteri koji su se upravo vratili sa takmičenja u karateu na kome su učestvovali Luka, Radovan i Jovan.

U Ivanovom izveštaju piše da je Luka bio prvi, a Radovan drugi.

Aleksin izveštaj kaže da je Jovan bio prvi, a Luka drugi.

Ako znamo da ni Ivanov ni Aleksin izveštaj nije tačan, ali da su i Ivan i Aleksa pogodili jednu i promašili jednu poziciju u plasmanu, koji je tačan plasman takmičara?

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Zašto ptice lete na jug kada je jesen?

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor