Narodne zagonetke

Dva podruma, jedan direk.

Nos

1 1
Podeli zagonetku:

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Na stolu je 27 teniskih loptica. Jedna loptica je teža od ostalih. Iz koliko najmanje pokušaja pomoću terazija možeš utvrditi koja je loptica teža od ostalih?

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Što više uzimaš, to više ostaje; što manje uzimaš, to manje ostaje.

Odgovor