Narodne zagonetke

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Vo

0 2
Podeli zagonetku:

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

Dolete vrana u selo iz luga, te požnje srpom brata i druga.

Odgovor

Vanja ima 6 pari crnih rukavica i 6 pari braon rukavica u fioci. Ako je Vanja u potpunom mraku, i želi da izvuče par rukavica iste boje (levu i desnu), iz koliko pokušaja (koliko izvučenih rukavica) će to moći da uradi?

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Iziđe dika iz t’mnika, pa ponese tri zlatna ručnika.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor