Narodne zagonetke

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Vo

0 0
Podeli zagonetku:

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Šavrdalo šavrda, po gori, po doli, dvojica ga teraju, a dvojica čekaju.

Odgovor

Zimi me grliš, a leti ne mariš za me.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Koliko je polje namereno, na njemu su ovce nebrojene, pred njima je Organ čoban, za njima je Lasak pasak.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor