Narodne zagonetke

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Vo

0 0
Podeli zagonetku:

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Ćoravi vide zeca, kljasti ga uhvati, a goli ga sakri i kući donese.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor

Zašto mi to zašto: ono na ono; ono u ono; ono kroz ono; ono pod ono.

Odgovor

Devojka nosi sto košulja, dunu vetar – gola stražnjica.

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor