Narodne zagonetke

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Vo

0 0
Podeli zagonetku:

Druge zove, sebe ne čuje.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor