Narodne zagonetke

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Zubi

1 0
Podeli zagonetku:

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Ujak ujnu giliče, ujna mu se primiče.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Navrh glave oko.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

Bela se rodi, zelena odraste, crvena umre.

Odgovor