Narodne zagonetke

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Zubi

1 0
Podeli zagonetku:

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Odgovor

Iziđe vila iz cerovika, i prosu bezbroj zlatnika.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Dole pasja šapa, na vrh đavolji perčin, a u sredi božji blagoslov.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor