Narodne zagonetke

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Zubi

0 0
Podeli zagonetku:

Dovuče se šigo-migo, za njim brkov sitno-hitro; da ne bi babine rupe, upade u brkove ruke.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor