Narodne zagonetke

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Zubi

1 0
Podeli zagonetku:

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Useo vrabac mečku.

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor

Na vrhu je okato, na sredini bokato, a jezikom žerav zoblje.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Jovan je prekjuče imao 17 godina, a sledeće godine će imati 20. Kako je to moguće?

Odgovor

Imam jedno lepo devojče, svi je ljube, i ja je ljubim.

Odgovor