Narodne zagonetke

Dva lončića, četiri zaklopčića.

Oči i kapci

9 0
Podeli zagonetku:

Druge zove, sebe ne čuje.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Dole pasja šapa, na vrh đavolji perčin, a u sredi božji blagoslov.

Odgovor

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

U našega ćaće okićene gaće.

Odgovor

Bele koke ispod strehe vire.

Odgovor