Narodne zagonetke

Dva lončića, četiri zaklopčića.

Oči i kapci

6 0
Podeli zagonetku:

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor