Narodne zagonetke

Dva lokvanja oko panja.

Uši

7 4
Podeli zagonetku:

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Ćoravi vide zeca, kljasti ga uhvati, a goli ga sakri i kući donese.

Odgovor

Crno uže po zemlji puže.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor