Narodne zagonetke

Dva lokvanja oko panja.

Uši

7 4
Podeli zagonetku:

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Pogodi sledeće slovo u ovom nizu: PSSU

Odgovor

Četiri brata kuću grade, ali bez petog ne mogu da je načine.

Odgovor

Šavrdalo šavrda, po gori, po doli, dvojica ga teraju, a dvojica čekaju.

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor