Narodne zagonetke

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Nož

0 0
Podeli zagonetku:

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Iz mene niklo, u tebe uprlo.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Krivo drvo zemlju drži.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor