Narodne zagonetke

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Jagoda

0 0
Podeli zagonetku:

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

Vije se kao uzda, uzda nije; kandže ima, mačka nije.

Odgovor

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Jovan je prekjuče imao 17 godina, a sledeće godine će imati 20. Kako je to moguće?

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Odgovor

Žuto, savijeno, u meso ubodeno; svrbi i boli, i opet kaže: nek stoji.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor