Narodne zagonetke

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Jagoda

0 0
Podeli zagonetku:

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Bez igle uboden, bez vatre opečen.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Mrtvi nosi živoga preko polja nepočin-polja; ne počinuo dok ne pogodiš.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Ti nosiš mene, ja nosim tebe.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor