Narodne zagonetke

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Jagoda

0 0
Podeli zagonetku:

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

U naše tete suknja do pete, ni koncem sašivena, ni iglom prošivena.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Majstorija se vidi, a majstor se ne vidi.

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor